SKILLING ME SOFTLY

Gepubliceerd door eljaboxman op

soft skills
soft skills
 

Laatst ging ik naar de bouwmarkt om een stuk hout te kopen en op maat te laten snijden voor mijn nieuwe thuiswerkplek. Na vier keer op die luide bel te hebben gedrukt ging ik (een beetje geïrriteerd) de winkel in om een medewerker te zoeken. Niet veel gangpaden verder vond ik een medewerker, gezien de afstand moest hij de bel dus zeker gehoord hebben. Ik vroeg vriendelijk: “Ik zou graag geholpen willen worden bij de houtzagerij.” Waarop hij zei: “Ik hoorde u al bellen, maar degene die bekwaam is voor de houtzagerij is nu aan het lunchen. Hij is over een kwartier terug.” Huh?? Dacht ik.

 

Deze medewerker had hij vast kennis van de producten die ze daar verkopen. Maar op het gebied van klantgerichtheid ging het mis. Duidelijk is dat de combinatie van hard skills (kennis over de producten die je verkoopt) en soft skills (verkoop- en communicatieve vaardigheden) cruciaal is.

 
WAAROM WORDEN SOFT SKILLS STEEDS BELANGRIJKER?
 

Robots nemen steeds meer werk over en slimme softwaresystemen vervangen of ondersteunen menselijke werknemers. Hierdoor gaan taken waarbij hard skills vereist zijn achteruit, en worden soft skills steeds belangrijke om je te onderscheiden als persoon en als organisatie.

 
DOEN HARD SKILLS ER DAN HELEMAAL NIET MEER TOE?
 

Natuurlijk verwachten werkgevers nog steeds dat werknemers de gevraagde functie-eisen beheersen. Hard skills doen er dus nog steeds toe alleen is het niet meer voldoende. Het gaat om de combinatie van hard skills en soft skills.

 
WELKE SOFT SKILLS HEBBEN DE TOEKOMST?
 

Een paar voorbeelden van soft skills die steeds belangrijker worden in de zakelijke omgeving zijn luisteren, helder communiceren, samenwerken in teamverband, plannen, organiseren, collega’s meekrijgen met ideeën en een overtuigende boodschap kunnen laten landen. De lijst is langer en de ene skill heeft vaak impact op een andere. Welke de belangrijkste zijn hangt helemaal af van het doel, de situatie en de organisatie. In dit blog licht ik er tien uit.

 
#1 LEIDERSCHAP
 

Van alle factoren in de werkomgeving heeft de leidinggevende de grootste invloed op de productiviteit, de motivatie en de betrokkenheid van de medewerkers in zijn of haar team. Leidinggevenden die niet functioneren belemmeren de voortgang van het team en de organisatie. Het slecht functioneren van de leidinggevende remt ook de individuele ontwikkeling van de medewerkers af. Een belangrijke soft skill dus.

 
HOE ONTWIKKEL JE LEIDERSCHAP?

 

Leiderschap is een skill die over tijd ontwikkelt. Beginnende managers hebben veel aan verdieping in theoretische kennis, coaching en de ruimte om een eigen visie te creëren. Het aanwezig zijn van een leercultuur bevordert de ontwikkeling van leiderschap ook. Want ook voor leiderschap geldt dat het met vallen en opstaan gaat. Ervaren leiders groeien door inzicht in eigen gedrag, waarden en normen.

 

#2 SAMENWERKEN
 

Er zijn weinig organisaties succesvol geworden met medewerkers die op hun eigen eilandjes werkten. Medewerkers en teams die samenwerken versterken elkaar en zullen daarmee de effectiviteit en het presteren van de organisatie verder bevorderen.

 
HOE STIMULEER JE SAMENWERKEN?

 

Samenwerking gaat vaak niet vanzelf en vergt een combinatie van andere vaardigheden. Als organisatie en als leidinggevende kun je veel ondernemen om samenwerking te stimuleren. Dit kan gaan van een activiteit waarbij iedereen elkaar beter leert kennen tot het faciliteren van een inhoudelijke werksessies voor het team in kwestie. Een voorwaarde voor succes is dat het team gezamenlijke verantwoordelijkheden heeft.

 
#3 EIGENAARSCHAP?
 

Elke organisatie wil wel meer medewerkers die vol positieve energie zitten, die zelfvertrouwen uitstralen, die de volle verantwoordelijkheid nemen voor hun acties en die net dat beetje extra geven.

 
HOE WAKKER JE EIGENAARSCHAP AAN?
 

Allereerst is het belangrijk om de juiste randvoorwaarden te scheppen. Daarbinnen moet je medewerkers vertrouwen en dus ook durven los te laten. Medewerkers betrekken bij (grote) beslissingen resulteert vaak dat ze zich verantwoordelijk gaan voelen voor het resultaat.

 
#4 OPLOSSINGSGERICHTHEID
 

Er zijn verschillende manieren om met uitdagingen om te gaan. Het liefst zie je als organisatie dat een medewerker zijn uiterste best doet om met een creatieve oplossing te komen in plaats van door het probleem uit het veld geslagen te worden.

 
HOE STIMULEER JE OPLOSSINGSGERICHTHEID?
 

Als fouten maken mag en je medewerkers zelf hun beslissingen laat nemen stimuleer je mensen over oplossingen na te denken. Sta als leidinggevende ook open voor nieuwe ideeën. Als medewerkers het gevoel krijgen dat er niet naar hun geluisterd wordt zullen ze al snel afwachtend worden in plaats van proactief naar

 
#5 COMMUNICATIE
 

Communicatie is de basis van veel andere soft skills. Denk bijvoorbeeld aan leiderschap en samenwerken. Informatie met elkaar delen, naar elkaar luisteren en ideeën en andere boodschappen helder kunnen overbrengen is voor elke organisatie van belang. En in bedrijven waarin klantcontact centraal staat zijn communicatieve vaardigheden zelfs cruciaal.  

 
HOE ONTWIKKEL JE COMMUNICATIEVE VAARDIGHDEN?

 

Communicatieve vaardigheden ontwikkel je het meest in een organisatie waar een positieve feedback cultuur heerst. Uiteraard kan een training ook helpen maar als jij niet hoort en voelt hoe jouw boodschap overkomt zal je hier niet maximaal uit halen.

 

#6 ZELFKENNIS
 

Je bent niet je persoonlijkheid, je hebt een persoonlijkheid. Als je die weet in te zetten maak je jezelf blijer, effectiever en succesvoller. Inzicht in gedrag, krachten en valkuilen is daarom voor iedereen van belang. Zowel zakelijk als privé.

 
HOE VERGAAR JE ZELFKENNIS?

 

Een eerste stap in inzichten te verkrijgen is door een persoonlijkheidsprofiel te laten afnemen. Daarmee krijg je al snel antwoorden op vragen als: Wie ben ik? Waar ben ik goed in? Wat motiveert mij? Welke talenten maken mij uniek en waar krijg ik energie van? Daarnaast krijg je in organisaties met een feedback- en coachingscultuur ook veel waardevolle inzichten.

 

#7 WERKEN ONDER DRUK
 

Deadlines missen als gevolg van ziekte of burn-out is een impactvolle gebeurtenis voor de medewerker en de organisatie. Dit gebeurt minder snel als medewerkers goed zijn in prioriteiten stellen en beslissingen nemen.

 
HOE BEHOED JE VOOR WERKEN ONDER DRUK?
 

Als organisatie en als leidinggevende kun je hier veel aan doen. Ten eerste moeten werknemers voldoende informatie krijgen om te beslissen welke taken het meest urgent zijn en die het belangrijkst zijn. Met inzicht in de signalen kunnen ook helpen om een burn-out bij medewerkers te voorkomen.

 
#8 AANPASSINGSVERMOGEN
 

Om kunnen gaan met nieuwe werkzaamheden, een nieuwe organisatiestructuur, een nieuwe leidinggevende of welke verandering dan ook zal in snel veranderende wereld steeds belangrijker worden. Veerkrachtige medewerkers komen daarom binnen elke organisatie van pas.

 
HOE BEVORDER JE AANPASSINGSVERMOGEN?

 

Duidelijkheid, vertrouwen, veiligheid, luisteren en waardering zal de medewerker helpen om gemakkelijk met nieuwe situaties om te kunnen gaan.

  

#9 KRITISCH DENKEN
 

Het klinkt misschien aantrekkelijk als medewerkers het overal mee eens zijn maar realiseer je dat je daar nooit verder meegaat komen dan waar je nu bent. Medewerkers kunnen een ander licht op een situatie kunnen laten schijnen wat de organisatie kan laten groeien.

 
HOE STIMULEER JE KRITISCH DENKEN?
 

Creëer een omgeving waarin werknemers niet bang zijn om leiderschap in vraag te stellen en verbeteringen voor te stellen. Betrek medewerkers zoveel mogelijk bij het proces en vraag altijd hun input.

 
#10 CREATIVITEIT
 

In een toekomst waarin automatisering en productiviteit de boventoon voeren, zullen organisaties die toestaan dat originele ideeën vrij kunnen stromen zich gaan onderscheiden.

 
HOE STIMULEER JE CREATIVITEIT?
 

Het vereist openheid voor innovatie en mentale flexibiliteit.

 
CONCLUSIE

 

Soft skills zijn dus onmisbaar voor persoonlijk en zakelijk succes en cruciaal als je voorbereid wilt zijn op de vierde industriële revolutie.

 

Ontwikkelen van soft skills kan dus op veel verschillende manieren. Er zijn tal van trainingen die je kunt faciliteren. Echter een losstaande training zal niet veel veranderen en bijdragen aan het ontwikkelen van soft skills. Hiervoor moeten de organisatie en de leidinggevende(n) ook de juiste condities creëren die fundamenteel zijn voor de ontwikkeling van een aantal belangrijke soft skills.

 

Nieuwsgierig welke initiatieven binnen jullie organisatie het meeste impact zullen hebben. Bel of e-mail mij gerust als je daar vrijblijvend eens over wilt sparren.

 

//Elja