Training: DISC Communicatievoorkeuren

Disc training

Verloopt de onderlinge samenwerking binnen jouw organisatie of team niet goed? En komen de collega’s er samen niet uit? 

Deze DISC-training zorgt voor een effectievere samenwerking tussen personen voor wie het in eerste instantie onmogelijk leek om samen te werken. 

Hoe komt het toch dat bepaalde mensen zo flexibel zijn en dat anderen juist hechten aan vaste procedures? En hoe komt het dat sommige mensen verandering omarmen terwijl anderen bij veranderingen vooral weerstand ervaren?

De DISC-training geeft antwoord op al deze vragen. En dat niet voor niets, want het belang van samenwerken en zelfinzicht wordt steeds groter binnen organisaties..

Na afloop van de training…

  • …kun je het voorkeursgedrag van anderen herkennen.
  • …kun je inspelen op het voorkeursgedrag van jouw collega’s.
  • …zal de communicatie effectiever verlopen. Verbaal én non-verbaal.
  • …kun je beter samenwerken. Zelfs met collega’s met wie het eerder niet klikte.
  • …ervaar jij binnen je team een fijnere sfeer. En kom je beter tot je recht

Persoonlijk DISC-profiel

Voorafgaand aan de training wordt de deelnemers gevraagd een online vragenlijst in te vullen. Dit levert een uitgebreid DISC-profiel van 20+ pagina’s per persoon op. Dit profiel kost € 99,- per persoon. 

Wat is de DISC-methode?

De DISC-methode heeft al miljoenen mensen wereldwijd inzicht gegeven in hun eigen gedrag. Want ieder van ons heeft zijn eigen persoonlijkheid en zijn eigen communicatievoorkeur met de bijbehorende stijl van communiceren.  

De DISC-methode gaat uit van vier profielschetsen. Ieder mens is een mix van de vier DISC-stijlen, waarbij één, twee of drie stijlen de boventoon voeren.

disc training

Een voorbeeld is hoe iedereen op zijn eigen manier een knoop doorhakt. Sommigen vinden het prettig om alles in detail te vergelijken en op basis daarvan rationeel een beslissing te nemen. Anderen gaan daarentegen liever met hun gevoel mee.  

Niet één individu is gelijk en niet één DISC-profiel geeft dezelfde uitkomst. Dat verklaart vaak een hoop.

Kennis van je eigen voorkeursprofiel helpt je inzien waarom je doet wat je doet. En wat jouw krachten en valkuilen zijn. En dat niet alleen, je haalt uit de analyse van je DISC-profiel ook heel wat praktische tips voor de omgang met anderen. Juist voor de omgang met mensen die totaal anders zijn dan jij.

De methode leert iedereen om met simpele aanpassingen tot een betere samenwerking te komen. Ook als de klik met iemand er niet meteen is.  

leiderschapstraining

Deze bedrijven gingen je voor

Leiderschapstraining